Blackoak

Blackoak Transactional Competition

2020

Champion

Austen Lim​

Tan Yi Liang

Perl Choo

Ngai Hei Yee

Nicole Tan Yi Lian (Best Negotiator)