Lachs Space

Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition

2020

Runners Up, Asia-Pacific Round

Wesley Chai

Shilpa Krishnan

Jiang Zhifen​

2019

Champion, Asia-Pacific Round

Dorcas Ong Gee Ping (Best Oralist)

Lim Jia Ren (Best Oralist)

Ong Kye Jing

2017

Law May Ning

Zheng Fan

Ling Yong Hing, Samuel

2016

Chang Kai Qi Dana

Wong Zhen Yang

Yiu Kai Tai

2015

Hiew E-Wen, Joshua​

Geena Evangelica Peh

Roe Erwin Jun Zhi